Vanilla notes

Processed with VSCOcam with hb1 presetVi har udvidet vores sortiment med en fin lille notesbog. Vi elsker selv notesbøger og bruger dem dagligt til at skrive tanker, observationer ned eller tegne og sketche i dem. Vi har selv flere liggende hjemme og altid en med i tasken, derfor gav det god mening at By Garmi også skulle have sin egen notesbog. Det her blev resultatet, en sød, enkel notesbog med vanilje drys som forside. Bogen indeholder 40 sider som alle er printet med Munken Pure 100g papir. Du kan købe den lige her.

Processed with VSCOcam with hb1 preset –

We’ve expanded our range with a nice little notebook. We love notebooks ourselves and use them daily to write down observations, thoughts, sketching ides or just simply use it for doodling. We have a bunch of notebooks at home and always one with us on the go, so it made perfect sense to make one for By Garmi. This became the result; a sweet, simple notebook with vanilla sprinkle on the cover. The book contains 40 pages all printed with Munken Pure 100g paper. You can buy it right here.

Processed with VSCOcam with hb1 preset