Last Straw workprocess

Processed with VSCOcam with 5 presetIdeen til de nyeste plakater i vores Plant Series kom fra en kold og våd vintertur i skoven nord for København. Vi faldt over de fine og simple høstrå der stak op over sneen, og blev fascineret af deres mange former og deres delikate skrøbelighed. Vi tog et par stykker med hjem i studiet og lod dem tørre i en uges tid.

The idea for our latest poster in our Plant Series came from a cold and wet winter walk in the woods north of Copenhagen. We stumbled upon the beautiful and simpel hay straw sticking out from the snow. We were fascinated by their many forms and their delicate fragility. We took a few back home to the studio and let them dry for a week.

Processed with VSCOcam with 5 presetVores arbejdsprocess er forskellig fra projekt til projekt. Nogle kommer
af leg og hurtige tanker, mens andre har en længerevarende process og et koncept bag.

Vores udgangspunkt for Last Straw var at vi ville have et enkelt strå på plakaten. Vi startede med at skitse forskellige høstrå på papir. Efter nogle skitser, som er lavet på blyant og pen (Learaset Drawing Pen) valgte vi dem ud som vi bedst kunne lide og som var i tråd med vores oprindelige ide, efterfølgende skannede vi dem og arbejdede videre med dem på computer.

Our workprocess varies from poster to poster. Some come out of play and quick thoughts, while others have a long-term process and a/
or another concept behind.

Our starting point for Last Straw was that we would have one simpel straw on the poster. To begin with we sketched different hay straws on pieces of paper. After some sketches (that are drawn with both pencil and pen (Learaset Drawing Pen)) we selected the once we preferred and which we though was in line with our original idea and scanned them into the computer.

Processed with VSCOcam with 5 preset

Vi arbejder både analog og digitalt. Det er vigtigt for os at starte vores arbejdsprocess med blyant og papir. Det er det vigtigste værktøj i vores arbejdsprocess. Her skitser vi vores ideer og tanker og finder det endelige resultat. På computeren rentegner vi. Vi tegner over den håndtegnede skitse på computeren og tester eventuelt forskellige farver indtil vi er tilfredse med det endelige resultatet.

We work with both analog and digital. It’s important for us to start our work process with pencil and paper. It’s the most important tool in our work process, as it is here we sketches our ideas and thoughts down and find a result. On the computer we retouch the sketch perfectly. We draw over the hand-drawn sketch on the computer and test the different colors until we are satisfied with the final result.

Processed with VSCOcam with 5 preset